Obiective

Obiectivele organizației:

a)       Asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate;

b)       Revalorizarea şi dezvoltarea eficientă şi multidisciplinară a resurselor umane şi economice din comunităţi defavorizate;

c)       Asigurarea accesului deplin la drepturi politice, economice, sociale si culturale pentru toţi’ cetăţenii din comunităţi defavorizate;

d)       Dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate prin:

e)       îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate;

f)        îmbunătăţirea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la servicii de sănătate de calitate;

g)    Creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă din punct de vedere cultural;

h)    Educaţia şcolară interculturală, pentru cetăţenie democratică şi diversitate culturală;

i)     Păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural local;

j)      Reconstrucţia identităţilor etnice locale;

k)    Facilitarea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la servicii de protecţie şi asistenţă socială;

1)     Facilitarea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate pe piaţa muncii;

m)   Participarea politică a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;

n)    Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate;

o)    Promovarea de politici publice în favoarea cetăţenilor din comunităţi defavorizate, inclusiv         măsuri afirmative;

p)    Protecţia drepturilor fundamentale ale omului şi ale minorităţilor;

q)    Asociaţia îşi poate stabili şi alte obiective, în măsura în care acestea se află în concordanţă  cu misiunea sa.