Activitati

Activităţi:

a)   asigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru accesul cetăţenilor din comunităţi defavorizate la drepturile civile (acte de identitate, legalizarea locuirii, asistenţă şi protecţie socială, aisitenţă medicală, educaţia şcolară);

b)       activităţi de revalorizare şi dezvoltare a meşteşugurilor tradiţionale locale: organizarea de târguri de meşteşuguri, înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti şi de galerii de meşteşuguri, organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare vocaţionala, în special în scopul învăţării şi perpetuării meşteşugurilor tradiţionale, revalorizarea meşteşugurilor tradiţionale prin dezvoltare de produs şi campanii de promovare, iniţierea şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie a produselor;

c)       consultantă, asistenţă şi intervenţie în comunităţile defavorizate în domenii legate de infrastructura, locuire, acces pe piaţa muncii, activităţi generatoare de venit, formare şi reconversie profesională, asistenţă medicală, îngrijirea sănătăţii şi acces la serviciile de sănătate publică, educaţie şcolara şi intracomunitară, acces la servicii de protecţie şi asistenţă socială, participare politică;

d)       reforma şcolii în sensul introducerii şi dezvoltării educaţiei pentru cetăţenie democratică, pentru diversitate culturală şi dialog intercultural în curricula şcolară, în formarea cadrelor didactice, în activităţile extracurriculare şi în toate formele de învăţământ în general;

e)    programe generatoare de venit si creatoare de locuri de muncă;

f)       campanii şi alte activităţi referitoare la participarea politică a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;

g)       campanii şi alte activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate;

h)   activităţi referitoare la protecţia drepturilor fundamentale ale omului şi al minorităţilor;

i)     programe referitoare la reconstrucţia identităţilor etnice locale, la conservarea patrimoniului cultural local şi la creşterea stimei de sine a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;

j)     programe de formare pentru copii, tineri si adulţi;

k)    dezvoltarea de programe de cooperare la nivel naţional şi internaţional;

l)     orice alte activităţi menite să conducă la realizarea misiunii şi obiectivelor specifice, în conformitate cu legislaţia in vigoare.