PRO INCLUZIUNE – Asistență Socială Integrată pentru Comunitatea Mihăilești

image description

Proiect cofinanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității ; Obiectivul tematic 9; Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

 Proiectul este implementat de Asociaţia “Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”, în parteneriat cu Time Consulting For Learn S.R.L. (P1), Școala Gimnazială Mihăilești (P2), Comuna Mihăilești (P3).

 Valoarea eligibilă a proiectului : 4.440.602,07 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE – 4.192.856,15 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 192.747, 49 lei, valoarea cofinanțării – 54.998,43 lei.

 Scopul proiectului: Implementarea proiectului contribuie la integrarea socio-economică a comunității marginalizate din Mihăilești, prin furnizarea serviciilor integrate (educaționale, sociale, medicale, formare profesională, antreprenoriat și consultanță în înființarea de afaceri, asistentă juridică reglementare acte, măsuri de locuire, măsuri de combatere a segregării) unui număr de 258 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Prin acțiunile de sprijin propuse, proiectul contribuie la promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și va avea un efect pozitiv asupra economiei locale și regionale.

 Obiectivul general:

Facilitarea accesului la servicii integrate pentru 258 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Mihăilești.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Furnizarea serviciilor medicale (pachet analize medicale gratuite/consult medical la domiciliu gratuit) în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești pentru 258 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;

OS 2 – Furnizarea serviciilor sociale (ajutoare financiare și materiale) în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești pentru 130 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;

OS 3 – Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație-Servicii educaționale specifice nevoilor pentru îmbunătățirea performanței școlare pentru 70 copii din comunitatea Mihăilești.

OS 4 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

OS 5 – Sprijin pentru înființarea unei afaceri – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu pentru 20 persoane;

OS 6 – Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere pentru 10 entități juridice;

OS 7 – Furnizare de asistenta juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila de obținere a drepturilor de asistența socială (beneficii de asistența/ servicii sociale) pentru 70 persoane/spețe;

OS 8 – Constituirea unui Grup de Inițiativă Locală și crearea unui parteneriat între Grupul de Inițiativa Locala și Autoritatea Locala pentru realizarea Planului de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor. Elaborarea unei STRATEGII GENERALE DE SUSTENABILITATE a proiectului in vederea menținerii serviciilor integrate după încetarea finanțării;

OS 9 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit – lucrări de reparații consolidări structurale, izolație termica si încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței si spațiilor conexe pentru un număr de 15 locuințe.

image description

Principalele activități ale proiectului:

Activitatea 1. Managementul proiectului;

Activitatea 2 – Informarea și publicitatea proiectului;

Activitatea 3. Achizitii;

Activitatea 4. Campanii de informare și constientizare ;

Activitatea 5.Furnizarea serviciilor sociale și medicale în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești ;

Activitatea 6. Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație ;

Activitatea 7. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii ;

Activitatea 8. Sprijin pentru înființarea unei afaceri – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu ;

Activitatea 9. Furnizare de asistenta juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă;

Activitatea 10. Îmbunătățirea condițiilor de locuit;

Activitatea 11. Sustenabilitatea proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din: 258 beneficiari, din care 70  copii (30 preșcolari și 40 elevi) și 188 adulți (76 persoane adulte somere sau inactive; 20 persoane apartinând minorității rome; 20 persoane vârstnice aflate în situatie de dependență ; 72 părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai preșcolarilor/ elevilor cu risc.)

Toți copiii vor beneficia de cel puțin 2 măsuri: educație, servicii medicale, servicii sociale.

Adulții vor beneficia de cel puțin 2 servicii: medicale, campanii, măsuri de acompaniere, ocupare.

Rezultatele așteptate în urma implementării activităților proiectului:

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Activitatea 2 – Informarea șii publicitatea proiectului

Activitatea 3 – Achiziții

Activitatea 4 – Campanie de informare și conștientizare :

  • 6 Campanii de informare și consiliere a părinților în vederea conștientizării importanței educației – participanți 188 părinți/tutori informați ;
  • 3 Campanii de informare și consiliere profesională a adulților în vederea accesului și menținerii pe piața muncii – 130 persoane ce vor beneficia de servicii integrate de ocupare;
  • 6 Campanii de informare, conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea egalității de șanse – 228 persoane informate;
  • 3 Campanii de panificare familială și prevenirea sarcinilor la minore – 90 persoane informate.

Activitatea 5 – Furnizarea serviciilor sociale si medicale în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată Mihăilești; 258 pachete de analize medicale/consult gratuit, 90 ajutoare financiare pentru rețete, 120 ajutoare materiale pentru începerea școlii – rechizite (40 copii *3 ani), 30 Ajutoare materiale pentru începerea grădiniței (10 copii*3 ani), 60 Ajutoare financiare pentru iarnă.

Activitatea 6 – Acordarea de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: 30 preșcolari ce vor participa la Grădinițele estivale, 3 Grădinițe estivale, 30 ajutoare materiale pentru începerea grădiniței, 40 copii sprijiniți în pregătirea temelor și examenelor de capacitate, 120 ajutoare materiale pentru începerea scolii – rechizite (40 copii*3 ani), 2 tabere pentru activități extracuriculare.

Activitatea 7 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii: 130 persoane informate și consiliate profesional, mediate pe piața muncii, 36 persoane participa la programe de formare profesională și care obțin calificare, 36 contracte de formare profesionala, 10 vouchere acordate pentru certificarea competențelor, 33 persoane plasate pe piața muncii, inclusiv ocupare pe cont propriu.

Activitatea 8 – Sprijin pentru înființarea unei afaceri :  Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității inclusiv a ocupării pe cont propriu; 10 entități juridice nou înființate sprijinite prin acordare de micro-granturi; 20 certificate de competente antreprenoriale, 20 contracte de formare profesională.

Activitatea 9 –  Furnizare de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă; 70 persoane vor primi asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă

Activitatea 10 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit: lucrări de reparații consolidări structurale, izolație termica și încălzirea locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe pentru 15 locuințe.

Activitatea 11 – Sustenabilitatea proiectului: constituirea unui Grup de inițiativă locală (GIL), încheierea unui Parteneriat între Grupul de inițiativă locală și autoritatea locală pentru realizarea Planului de acțiune pentru îmbunătățirea situației persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.